Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: Fot01 Fotografia w górnej animacji: Fot02 Fotografia w górnej animacji: Fot03 Fotografia w górnej animacji: Fot04 Fotografia w górnej animacji: Fot05 Fotografia w górnej animacji: Fot07 Fotografia w górnej animacji: Fot09 Fotografia w górnej animacji: Fot10 Fotografia w górnej animacji: Fot11 Fotografia w górnej animacji: Fot12

Bibliografia kieleckich sztetli

 
 • Abramski J., Zawiercie. Studium monograficzne, Zawiercie 1994.
 • Adamczyk M., PastuszkaS.,Starachowice zarys dziejów, Warszawa 1984.
 • Adamczyk S., Ludność żydowska w Pilicy w drugiej połowie XVIII wieku, „Almanach Historyczny”, 2002, nr 4.
 • Antosiewicz M., Narodziny miasta, [w:] Częstochowa – dzieje miasta i klasztoru Jasnogórskiego, red. F. Kiryk, Częstochowa 2002.
 • Aka, Bruno Jasieński futurysta z Klimontowa, „Nasza Baba Jaga”, 2003, nr 3.
 • Antosiewicz M., Przeszłość Żarek. Powstanie i rozwój miasta na przestrzeni sześciu wieków, Częstochowa 1982.
 • Arendarska B., Stary Szydłów w fotografii, Staszów 1993.
 • Bajek E., Na drodze do kapitalizmu i w powstaniach narodowych, [w:] Zwoleń, dzieje miasta i ziemi, red. K. Myśliński, Lublin 1976.
 • Banasik J., Gmina Pacanów dawniej i teraz, Krosno 1999.
 • Banaszek W., Ostrowiec i okolice w latach 1864 – 1914, [w:] Ostrowiec Świętokrzyski – monografia miasta, red. R. Łąkowski, Ostrowiec Świętokrzyski 1997.
 • Baranowski J., Synagoga w Chmielniku, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1960, nr 36.
 • Barciński F., Geografia gospodarcza województwa kieleckiego, Kielce 1931.
 • Bartyś J., Poziom gospodarstwa wiejskiego w żydowskich koloniach rolniczych w niektórych guberniach Królestwa Polskiego w okresie przeduwłaszczeniowym, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1963, nr 47 – 48.
 • Bąkowski E., Struktura społeczno – zawodowa ludności w latach 1918 – 1939, „Zeszyty Politechniki Częstochowskiej”, 1971, nr 7.
 • Bednarczyk A., Stanisławek B., Szymański J., Rozwój w okresie XIII – XVIII, [w:] Iłża, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, 1979, t. XVI, z.3.
 • Blumental N., Le-toldot jehudi Miechuw, [w:] Sefer izkor Miechuw, Karsznica, we-Ksinz, Tel Aviv 1971.
 • Błażkiewicz H., Dzieje parafii Pilica, Raków 1988.
 • Boratyn L., Gród biskupów, Żydów, protestantów, „Gazeta Lokalna”, 1998, nr 50.
 • Borowiec T., Narodowa Demokracja z Żydzi w powiecie kieleckim w pierwszym dziesięcioleciu Polski niepodległej, „Między Wisłą a Pilicą” 2003, t. IV.
 • Brociek W.R., Penkalla A., Renz, R., Żydzi ostrowieccy. Zarys dziejów, Ostrowiec Świętokrzyski 1998.
 • Burchard R., Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
 • Bystrzykowski A., Monografia historyczna Kunowa nad Kamienną i jego okolice, Kraków 1939.
 • Brzozowski J., Między wojnami światowymi, w: Sławków, pod red. F. Kiryka, Kraków 1974.
 • Caban W., Społeczeństwo Kielecczyzny 1832 – 1864, Kielce 1993.
 • Caban W., Żydzi guberni radomskiej 1832 – 1862. Źródła utrzymania i aktywność gospodarcza, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1991, nr 2.
 • Cała A., Węgrzynek H., Zalewska G., Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, Warszawa 2000.
 • Ciałowicz A., O żydowskim trefnisiu, „Zabawy i zabawki”, 1997, nr 1 – 2.
 • Chołuj Z., Synagoga w Radomiu – próba rekonstrukcji, „Radomir”, 1987, nr 5/11.
 • Cmoch L., Busko – Zdrój i okolice, Kielce 1993.
 • Cytron P., Sefer Kielts, Tel Aviv 1957.
 • Częstochowa - dzieje miasta i Klasztoru Jasnogórskiego, red. F. Kiryk, t.1, Częstochowa 2002.
 • Daab, Judaika w zbiorach Muzeum Zagłębia w Będzinie, [w:] Polska egzotyka w polskich muzeach, red. A. Bartosz, Tarnów 2000.
 • Dekowski J.P., Opoczno i okolice, Warszawa 1977.
 • Dekowski J.P., Opoczno w ostatnim półwieczu, [w:] Opoczno w świetle kolekcji Janiny Szczurowej, Opoczno 1994.
 • Domański K., „Dom wieczności” w Czeladzi, „Poznaj swój kraj”, 1992, nr 7 – 8.
 • Dubicki T., Rajzner R., Społeczeństwo Częstochowy wobec zagrożenia wybuchem wojny (maj – sierpień 1939), [w:] Społeczeństwo Częstochowy w latach 1918 – 1939, red. R. Szwed, W. Palus, Częstochowa 1997.
 • Dymerska G., Żydzi koneccy, [w:] Końskie – zarys dziejów, Końskie 1998.
 • Dziubiński A., Królewskie miasto Nowy Korczyn, Kielce 1999.
 • Dziubiński A., Pińczowskie rozmaitości, Pińczów 2000.
 • Dziubiński A., Znojek K., Żydzi i synagoga Stara w Pińczowie, Pińczów 2002.
 • Faliszewski F., Echo Ziemi Opatowskiej, Warszawa 1968.
 • Fater J., Muzyka żydowska w Polsce w okresie międzywojennym, Warszawa 1977.
 • Fijałkowski J., Opowieści z Gór Świętokrzyskich, Zagnańsk – Kielce 2004.
 • Fijałkowski J., Opowieści sandomiersko – staszowskie, Staszów 2000.
 • Fryś – Pietraszkowa E., Udział rzemieślników żydowskich w kulturze wsi, „Polska Sztuka Ludowa”, 1989, nr 1 – 2.
 • Fuks M., Chasydyzm i jego muzyka, „Almanach Żydowski” 1995 – 1996.
 • Fuks M., Muzyka ocalona, Warszawa 1989.
 • Fuks M., Żydzi w Polsce. Dawniej i dziś, Poznań 2000.
 • Fuks M., II wojna światowa. Martyrologia i walka Żydów Polskich, Warszawa 1988.
 • Fuks M., Z dziejów prasy żydowskiej w Polsce w latach 1918-1939, „BŻIH” 1970, nr 75.
 • Fuks M., Z. Hoffman, M. Horn, J. Tomaszewski, Żydzi polscy. Dzieje i kultura, Warszawa 1982.
 • Fundacja Rodziny Nissenbaumów 1983 – 1993, Gdańsk 1993.
 • Gapys J., Markowski M., Zajścia antyżydowskie w Odrzywole w 1935r. wyrazem wpływów endecji w województwie kieleckim, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, 1999, nr XXXIV.
 • Garncarska – Kadary B., Żydowska ludność pracująca w Polsce 1918 – 1939, Warszawa 2001.
 • Garus R., Chęciny. Krótki przewodnik po mieście i zamku, Kielce 1991.
 • Garus R., Przewodnik, Kielce 1999.
 • Garus R., Szlakiem zamków i budowli obronnych, Kielce br. r. wyd.
 • Garus R., Trepka H., Przewodnik turystyczny po gminie Nowej Słupi, Kielce 2003.
 • Gąsiorowska N., Górnictwo i hutnictwo w Królestwie Polskim 1918 – 1830, Wrocław 1957.
 • Gawron E., Żydzi we Włoszczowie w latach 1867–1942, Włoszczowa 2000.
 • Ginalska T., Osiński A., Powiat Opatowski, Krosno 2003.
 • Główka J., Udział przemysłowców żydowskich w życiu społeczności Kielc do II wojny światowej, w: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. K. Pilarczyk, t. III, Kraków 2003.
 • Gmina Wiślica w publikacjach, opr. E. Gwiaździńska, A. Porębska, Kielce 1998.
 • Gołębiowski J., COP. Dzieje industrializacji w rejonie bezpieczeństwa 1922 – 1939, Kraków 2000.
 • Gołębiowski T., Zniszczenia miast w czasie powstania styczniowego (na przykładzie Guberni Radomskiej), [w:] Miasta i kultura polska doby przemysłowej, red. H.Imbs, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1988.
 • GontarczykP., Pogrom? Zajścia w Przytyku, Biała Podlaska – Pruszków 2000.
 • Gromek-Gadkowska A., Dawne dzieje Opatowa. Fakty, ludzie, zdarzenia, Opatów 1998.
 • Gruda Z., Miasteczko nad Nidą, [w:] Pińczów i jego szkoły w dziejach, red. J. Wyrozymski, Warszawa – Kraków 1979.
 • Gruszka W., Holokaust, „Echo Czeladzi”, 1995, nr 13.
 • Grynberg M., Osadnictwo Żydów na roli w Polsce, „Kalendarz Żydowski – Almanach”, 1989 – 1990.
 • Grzędzielski Z., Z problemów opieki i kształcenia młodzieży żydowskiej w Częstochowie w latach 1912 – 1939, [w:] Z dziejów Żydów w Częstochowie, red. Z. Jakubowski, S. Podobiński, Częstochowa 2002.
 • Guldon Z., Abraham Mośkowicz – fałszerz dokumentów z końca XVIII wieku, „Studia Kieleckie”, 1985, nr 4, s.107 – 109.
 • Guldon Z., Gminy wyznania mojżeszowego w powiecie radomskim w XVI – XVIII wieku, [w:] Radom i region radomski w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, t.2, red. Z. Guldon, Radom 1996.
 • Guldon Z., Massalski A., Historia Kielc do roku 1945, Kielce 2000.
 • Guldon Z., Instruktarz dla kahału opatowskiego z r. 1759, [w:] Opatów, red. F. Kiryk, Sandomierz 1985.
 • Guldon Z, Stępkowski L., Jakub Izraelowicz z Przytyka nieznany geolog z XVIII wieku, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1987, nr 3 – 4, s.123 – 125.
 • Guldon Z., Krzystanek K., Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI – XVIII wieku. Studium osadniczo – demograficzne, Kielce 1990.
 • Guldon Z., Krzystanek K., Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI – XVIIIw., [w:] Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej, Wrocław 1991, s. 257 – 269.
 • Guldon Z., Kowalski W., Ludność żydowska w miastach polskich w II połowie XVII wieku, [w:] Ojczyzna bliższa i dalsza, Kraków 1993, s.485 – 496.
 • Guldon Z., Krzystanek K., Ludność żydowska w miastach powiatu wiślickiego w końcu XVIII wieku, „Studia Kieleckie”, 1985.
 • Guldon Z., Ludność żydowska w miastach województwa sandomierskiego w II połowie XVII w., „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1983, nr 3-4, s.17 – 29.
 • Guldon Z., Muszyńska J., Lokacja i dzieje miasta w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej (1540 – 1795), [w:] Białobrzegi. Studia z dziejów miasta, red. R. Renz, Radom 1999.
 • Guldon Z., Mniejszości etniczne i ich rola w życiu gospodarczym regionu świętokrzyskiego, „Studia Kieleckie”, 1987, nr 2, s. 111 – 113.
 • Guldon Z., Muszyńska J., Powstanie i dzieje miasta w okresie przedrozbiorowym (do 1795), [w:] Opoczno, red. M. Meducka, Kielce 2003.
 • Guldon Z., Procesy o mordy rytualne, „Przemiany”, 1985, nr 6, s.44.
 • Guldon Z., Wijaczka J., Procesy o mordy rytualne w Polsce w XVI – XVIII wieku, Kielce 1995.
 • Guldon Z., Proces o mord rytualny w Sandomierzu w latach 1710 – 1713, „Notatnik Sandomierski, 1994, nr 6, s.9 – 15.
 • Guldon Z., Proces o profanację hostii w Lipsku w 1681 roku, „Wieś Radomska”, 2004, t. 7.
 • Guldon Z., Stępkowski L., Spis ludności żydowskiej z 1790 roku, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 1986, nr 3 – 4, s. 123 – 130.
 • Guldon Z., Krzystanek K., The Jewish Population in the Towns on the West Bank of the Vistula in Sandomierz Province form the Sixteenth to the Eighteenth Centuries, [w:] The Jews in Old Poland 1000 – 1795, London – New York 1993, s. 322 – 339.
 • Guldon Z., Krzystanek K., Stępkowski L., Zarys dziejów Wierzbnika do początków XIX wieku, „Studia Kieleckie”, 1985, nr 1, s.45 - 67.
 • Guldon Z., Krzystanek K., Źródła do statystyki Żydów w województwie sandomierskim w II połowie XVIII wieku, [w:] Dzieje Kielecczyzny w historiografii Polski Ludowej, cz.1, red. Z. Guldon, Kielce 1987.
 • Guldon Z., Źródła i metody szacunków liczebności ludności żydowskiej w Polsce w XVI – XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 1986, R.34, nr 2, s.249 – 263.
 • Guldon Z., L. Stępkowski, Żyd ubogi, ale przemyślny, „Przemiany”, 1986, nr 9, s.22 – 23.
 • Guldon Z., Żydzi i Szkoci w Polsce w XVI – XVIII wieku. Studia i materiały, Kielce 1990.
 • Guldon Z., Krzystanek K., Żydzi i Szkoci w Sandomierzu w XVI – XVIII wieku, „Studia Historyczne”, 1988, R.31, z.4, s.527 – 542.
 • Guldon Z., Żydzi wśród chrześcijan w miastach małopolskich w XVI – XVIII wieku, „Nasza Przeszłość”, 1992, t.78, s. 187 – 222.
 • Guldon Z., Krzystanek K., Żydzi w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI – XVIII wieku, „Studia Kieleckie”, 1987, nr 1, s.15 – 27.
 • Guldon Z., Żydzi sandomierscy w czasach potopu, „Przemiany”, 1984, nr 8, s.45.
 • Guldon Z., Żydzi sandomierscy w dobie Oświecenia, „Notatnik Sandomierski”, 1993, nr 5, s. 9 – 12.
 • Guldon Z., Żydzi sandomierscy w połowie XVII wieku, „Notatnik Sandomierski”, 1993, nr 5, s. 5 – 8.
 • Hadamik Cz., Kalina D., Traczyński E., Gmina Łagów, Kielce 2004.
 • Helman W., Busko i Solec, piękno i zdrowie, „Poznaj swój kraj”. 1993, nr 4.
 • Hoffman Z., Od chederu do jeszywy, „Kalendarz Żydowski” 1985 – 1986.
 • Hundert G.D., Jews in Polish Private Towns. The Jewish Community in Opatów and Town’s Owners in the Eighteen Century. Studia on Polish Jewry, Jerusalem 1987.
 • Hundert G.D., The Jews in a Polish Private Town. The Case of Opatow in the Eigtheent Century, Baltimore – London 1992.
 • Jagielski J., Zabytki żydowskie w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1985, nr 3 – 4.
 • Jakubowski Z., Częstochowscy Żydzi. Charakterystyka problematyki i perspektywy badań, [w:] Żydzi w dziejach Częstochowy, Częstochowa 1991.
 • Jakubowski Z., Częstochowskie opowieści, Częstochowa 1993.
 • Jakubowski Z., Żydzi w dziejach Częstochowy, Kalendarz Żydowski – Almanach 1990 – 1991.
 • Janowski A., Skarżysko – Kamienna, Kielce b. r. wyd.
 • Jaworski K., Bruno Jasieński w Sowieckiem więzieniu. Aresztowanie, wyrok, śmierć, Kielce 1995.
 • Jaworski W., Syjoniści wobec rządu polskiego w okresie międzywojennym, Sosnowiec 2002.
 • Jaworski W., Żydzi będzińscy, Będzin 1993.
 • Jaworski W., Żydowskie gminy wyznaniowe w Zagłębiu Dąbrowskim, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1988, nr 1 – 2.
 • Jaworski W., Żydowskie partie polityczne w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie międzywojennym w świetle akt archiwalnych, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1989, nr 3 – 4.
 • Jaworski W., Żydzi w Zagłębiu Dąbrowskim do 1939r., „Zeszyty Zagłębiowskie”, 1989, nr 2.
 • Jaworski W., Żydzi w Zagłębiu Dąbrowskim. Zarys dziejów, Sosnowiec 2006.
 • Jelonek A., Ludność miast i osiedli typu miejskiego na ziemiach polskich od 1810 do 1960 r., Warszawa 1967.
 • Juszczyk M., Sandomierze, Kielce 2000.
 • Kaczmarkiewicz M., Stowarzyszenia żydowskie w województwie kieleckim 1918 – 1939), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1994, nr 1 – 3.
 • Kaczor J., Kahał ostrowiecki w XVII – XVIII wieku, [w:] Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, red. W. Kowalski, J. Muszyńska, Kielce 1996.
 • Kalina D., Dzieje i zabytki Małych Ojczyzn, Kielce 2002.
 • Kaługa B., Gonciarz M., Wąchock, Kielce 1998.
 • Kantor – Mirski M., Królewskie miasto Będzin, Sosnowiec – Będzin 1996.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. III, z. 2, Województwo kieleckie, powiat iłżecki, red. J.Z. Łoziński, B. Wolff, Warszawa 1957.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. III., z. 3, Województwo kieleckie, powiat jędrzejowski, red. J.Z. Łoziński, B. Wolff, Warszawa 1952.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. III, z. 6, Województwo kieleckie, powiat kozienicki, red. J.Z. Łoziński, B. Wolff, Warszawa 1957.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. III, z. 8, Województwo kieleckie, powiat opoczyński, red. J.Z. Łoziński, B. Wolff, Warszawa 1961.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. III, z. 12, Województwo kieleckie, powiat włoszczowski, red. J.Z. Łoziński, B. Wolff, Warszawa 1966.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce. Dawne województwo kieleckie, dawny powiat częstochowski, red. I. Rejduch Samkowa, J. Samek, t. IV, z. 4, Warszawa 1979.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo katowickie, powiat mysłowicki, red. I. Rejduch Samkowa, J. Samek, t, VI, z. 9, Warszawa 1962.
 • Kazusek Sz., Handel kupców żydowskich i chrześcijańskich miast województwa sandomierskiego w XVII wieku, [w:] Z przeszłości Żydów polskich, red. J. Wijaczka, G. Miernik, Kraków 2005.
 • Kieniewicz S., Powstanie styczniowe, Warszawa 1983.
 • Kiesielewska M., Krakowska szkoła Bet Jakow, „Almanach Żydowski”, 1996 – 1997.
 • Kiryk F., Dzieje Łagowa w okresie przedrozbiorowym, „Rocznik Świętokrzyski”, 1978, nr 6.
 • Kiryk F., Lokacja miast nadwiślańskich w XIII – XVI stuleciu, „Pamiętnik Sandomierski”, 1993, t. 1.
 • Kiryk F., Miasto średniowieczne, [w:] Dzieje Sławkowa, red. F. Kiryk, Kraków 2001.
 • Kiryk F., Urbanizacja Małopolski. Województwo Sandomierskie XIII – XVI wiek, Kielce 1994.
 • Kiryk F., Wstęp, [w:] Proszowice. Zarys dziejów do 1939 roku, red. F. Kiryk, Kraków 2000.
 • Kiryk F., Rajman J., Częstochowa w latach 1660 – 1793, [w:] Dzieje miasta j Klasztoru Jasnogórskiego, red. F. Kiryk, t. 1, Częstochowa 2002.
 • Klima F.L., Nowa Słupia – szkice historyczne, Nowa Słupia 1981.
 • Kłobuck. Dzieje miasta i gminy (do roku 1939), red. F. Kiryk, Kraków 1988.
 • Koba – Ryszewska I., Przeszłość administracyjna ziem województwa kieleckiego, [w:] Z dziejów Ziemi Kieleckiej 1918 – 1944, red. T. Weintraub, Warszawa 1970.
 • Koba S., Z historii lecznictwa kieleckiego XIX wieku, Kielce 1973.
 • Kocjan K., Olkuscy Żydzi, Olkusz 1997.
 • Kołodziejczyk R., Miasta i mieszczaństwo w Królestwie Polskim w 1865r. w świetle statystyki, [w:] Dzieje burżuazji w Polsce. Studia i materiały, Wrocław 1980.
 • Kotarski S., Opatów w latach 1861 – 1864, Opatów 1936.
 • Kotowski R., Organizacja i zasady funkcjonowania gminy wyznaniowej żydowskiej w Sandomierzu po odzyskaniu niepodległości, „Notatnik Sandomierski”, 1996, nr 8.
 • Kotowski R., Sandomierz między wojnami, Sandomierz 1998.
 • Kowalski W., W obronie wiary. Ks. Stefan Żuchowski – między wzniosłością a okrucieństwem, [w:] Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, red. W. Kowalski, J. Muszyńska, Kielce 1996.
 • Krakowski S., Żydzi w oddziałach partyzanckich Gwardii Ludowej i Armii Krajowej na Kielecczyźnie, „BŻIH” 1968, nr 65-66.
 • Krasowski K., Związki wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium historyczno – prawne, Warszawa 1988.
 • Krawczyk A., Czeladzkie cmentarze, „Zeszyty Czeladzkie”, 1995, nr 2.
 • Kryński A., Człowiek odważny, [w:] Okiennice. Reportaże kieleckie, Lublin 1964.
 • Kubiak A., Zabytkowa architektura żydowska w Polsce (stan po wojnie), „BŻIH” 1953, nr 2-3.
 • Kuczyński J., Paprocki B., Busko i okolice, Kraków 1977.
 • Kuczyński J., Szydłów i okolice 1978.
 • Kultura Żydów Polskich XIX i XX wieku, red. M. Meducka, R. Renz, Kielce 1992.
 • Kułaga B., Wąchock, Kielce 1998.
 • Kwieciński M., Ożarów – wieki minione, „Ożarów” 2000, nr 3.
 • Kwilecka J., Biblia z Pińczowa, „Teraz” 2004, nr 3.
 • Landau-Czajka A., W jednym stali domu... Koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej w publicystyce polskiej lat 1933-1939, Warszawa 1998.
 • Lech M., Księgarnie i księgarze w Królestwie Polskim 1899 – 1905, Warszawa 1980.
 • [brak autora] Legendy o pogromach w Polsce, „Gazeta Kielecka” 1920, nr 40.
 • Leksińska S., Stosunki społeczno – gospodarcze w międzywojennym dwudziestoleciu, [w:] Białobrzegi. Studia i szkice z dziejów miasta, red. R. Renz, Radom 1999.
 • Leszczyński A., Sejm Żydów Korony 1623 – 1674, Warszawa 1994.
 • Leszczyński A., Zarys dziejów żareckich Żydów (1791 – 1942), [w:] Szkice z dziejów Żarek, red. H. Rola, Katowice 1984.
 • Leszczyński J.T., Stopnica, Kielce 2003.
 • Leszczyński R., Włoszczowa na przełomie wieków, „Przemiany”, 1978, nr 3.
 • Leśniak F., W okresie Polski szlacheckiej, [w:] Proszowice. Zarys dziejów do 1939 roku, red. F. Kiryk, Kraków 2000.
 • Laberschek J., Początki miasta Żarki i pierwszy wiek jego istnienia, „Studia Historyczne”, 1986, nr XXIX.
 • Ludność żydowska w regionie świętokrzyskim. Materiały sesji naukowej w Starachowicach 17 X 1987r., red. Z. Guldon, Kielce 1989.
 • Łuczkowski M., Opoczno w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Opoczno, red. M. Meducka, Kielce 2003.
 • Machulak M., Połaniec, Bydgoszcz, b.r. wyd.
 • Maciągowski M., Instytucje życie religijnego Żydów kieleckich w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Kultura Żydów Polskich XIX i XX wieku, Kielce 1992.
 • Maciągowski M., Kotlicki Y., Sztetl Łopuszno – pamięć przetrwała, Kielce 2004.
 • Maciągowski M., Krawczyk P., Żydzi w historii Chmielnika, Kielce 2006.
 • Majcher E., Działalność społeczno-gospodarcza rodzin Ehrlichów i Zagajskich, w: Kielce i kielczanie w XIX i XX w., pod red. U. Oettingen, Kielce 2005.
 • Majcher E., Działalność żydowskich organizacji społeczno – gospodarczych w międzywojennym województwie kieleckim, [w:] Z przeszłości Żydów polskich. Polityka – gospodarka – kultura – społeczeństwo, red. J. Wijaczka, G. Miernik, Kraków 2005.
 • Majcher E., Przemysł mineralny w województwie kieleckim w dwudziestoleciu międzywojennym. Stan liczebny i struktura wewnętrzna, „Studia Kieleckie” 2006, nr 5.
 • Makowska A., Prywatne miasto Staszów, Warszawa 1981.
 • Malinowski J., Olkusz w okresie budowy i funkcjonowania kolei do wybuchu I wojny światowej, „Kieleckie Studia Historyczne”, 1994, nr 12.
 • Marcinkowski S., Garncarstwo na Kielecczyźnie, red. A. Rembalski, Kielce 1985.
 • Marcinkowski S., Miasta Kielecczyzny. Przemiany społeczno – gospodarcze 1815 – 1869, Warszawa – Kraków 1980.
 • Marcinkowski S., Przemiany gospodarcze i społeczne w Wierzbniku w latach 1818 – 1918, „Studia Kieleckie”, 1985, nr 1.
 • Markowski B.M., Sfery przemysłowo – ziemiańskie między Pilicą a Wisłą w latach 1918 – 1939, [w:] Image przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce w XIX i XX wieku, red. R. Kołodziejczyk, Warszawa 1993.
 • Markowski B.M., Społeczeństwo województwa kieleckiego wobec wojny polsko – bolszewickiej 1919 – 1920, Kielce 1998.
 • Markowski B.M., Społeczne zróżnicowanie ludności żydowskiej w województwie kieleckim w latach 1918 – 1939, [w:] Miasteczka polskie w XIX i XX wieku. Z dziejów formowania się społeczności, Kielce 1992.
 • Markowski B.M., Udział ludności żydowskiej w rzemiośle i przemyśle województwa kieleckiego w latach 1918 – 1939, „Rocznik Świętokrzyski”, 1989, nr XVI.
 • Markowski B.M., Gapys J., Konflikty polsko – żydowskie w województwie kieleckim w latach 1935 – 1939, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1999, nr 4.
 • Markowski M., Robotnicy przemysłowi w województwie kieleckim 1918 – 1938, Warszawa 1960.
 • Markowski M., Ziemia olkuska w niepodległej Polsce (1918 – 1939), [w:] Dzieje Olkusza i regionu olkuskiego, red. F. Kiryk, R. Kołodziejczyk, Warszawa – Kraków 1978.
 • Matusiak S., Kielce jako ośrodek przemysłu metalowego, Kielce 1967.
 • Matuszczyk Z., W czasach niewoli narodowej, [w:] Dzieje Sławkowa, red. F. Kiryk, Kraków 2001.
 • Maszczyński T., Szydłów, Kielce 1965.
 • Meducka M., O kulturze w województwie kieleckim w latach 1918 – 1939, [w:] Pisarze Regionu Świętokrzyskiego, Kielce 1998.
 • Meducka M., Śmierć ukochanej Leśmiana, „Ikar”, 2000, nr 1.
 • Meducka M., Żydowskie stowarzyszenia sportowe w województwie kieleckim w latach 1918 – 1939, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, Warszawa 1990, nr 3 – 4, s.144.
 • Mendelsohn E., Żydzi Europy Środkowo – Wschodniej w okresie międzywojennym, Warszawa 1992.
 • Miasta Polskie w Tysiącleciu, red. M. Sichniński, Warszawa 1965.
 • Miasteczko polskie w XIX – XX wieku jako zjawisko kulturowo – obyczajowe, red. M. Meducka, R. Renz, Kielce 1998.
 • Michalczyk W., Pilica – Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej Opiekunki Rodzin, Kraków 2003.
 • Micuła G., Tajemnice Sandomierza, „Poznaj swój kraj” 1993, nr 9.
 • Mielczarek T., Dziennikarze częstochowscy w latach Polski międzywojennej, [w:] Społeczeństwo Częstochowy w latach 1918 – 1939, Częstochowa 1997.
 • Miliszkiewicz G., Trzciński A., Pejsakówka, „Spotkanie z Zabytkami” 1992, nr 1.
 • Misiuk A., Policja państwowa 1919 – 1939, Warszawa 1996.
 • Moja Mała Ojczyzna. Z historii Żydów regionu radomskiego. Katalog wystawy, Radom 1992.
 • Molenda D., Ludność żydowska w Olkuszu w okresie przedrozbiorowym (XIV – XVII w.), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1980, nr 4.
 • Moniewski J., Opis historyczny miasta Ostrowca z 1820 roku, Radom 1992.
 • Morawski E., Barwa i zapach mojej ziemi, Kielce 1997.
 • Mrozik J., Żydzi w Pińczowie, „7 Źródeł”, 2001, nr 3.
 • Muszyńska J., Ludność żydowska w Książu Wielkim w końcu XVIII wieku, [w:] Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, red. W. Kowalski, J. Muszyńska, Kielce 1996.
 • Muszyńska J., Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII wieku, Kielce 1998.
 • Myjka J., Z żydowskiej przeszłości, „Ożarów”, 2001.
 • Mysior Z., Współczesne życie zabytków, Kielce 1979.
 • Naumiuk J., Robotnicze Kielce, Łódź 1972.
 • Naumiuk J., Ruch robotniczy na Kielecczyźnie do 1948r., Warszawa 1986.
 • Niebelski E., W dobrach Ossolińskich. Kllimontów i okolice, Klimontów 1999.
 • Noga Z., Szkice z dziejów Żarek, [w:] 600 – lecie miasta, red. H. Rola, „Studia Historyczne”, 1986, r. XXXIX, z. 3.
 • Nowak A., O tym jak interesy Antoniego Frenkla ożywiły senne miasteczko, „Echo Dnia”, 1984, nr 20.
 • Nowak A., Włączenie Starachowic, czyli początek końca, „Echo Dnia”, 1984, nr 25.
 • Nowak W.A., Środowisko przyrodnicze, [w:] Dzieje Sławkowa, red. F. Kiryk, Kraków 2001.
 • Nowy Leksykon Judaistyczny, red. J.H. Shoeps, Warszawa 2007.
 • Odoj G., Obrzędowość weselna w Sławkowie, „Zabawy i zabawki”, 1998, nr 1 – 2.
 • Orlicki J., Szkice z dziejów stosunków polsko – żydowskich 1918 – 1946, Szczecin 1983.
 • Ostrowiec. A monument on the ruins an annihilated Jewish community, New York – Toronto, br. r. wyd.
 • Palacz T., Ziemia Szydłowiecka w historii I kulturze Kielecczyzny, Jędrzejów, br. r. wyd.
 • Paprocki B., Kozienice, Kielce, br. r. wyd.
 • Paulewicz M., Kosik E., Burzliwe dzieje miasteczka u podnóża Gór Świętokrzyskich, „Mówią Wieki”, 1973, nr 8.
 • Paulewicz M., Kosik E., Czy w Małogoszczu zamieszkiwali Żydzi przed 1864 rokiem?, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1979, nr 4.
 • Paulewicz M., Osadnictwo żydowskie w Chęcinach, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1975, nr 2.
 • Paulewicz M., Stan demograficzno – ekonomiczny mieszczan chęcińskich narodowości żydowskiej w 1919r., „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1979, nr 3.
 • Pawelec A., 360 lat Wierzbnika, „Studia Starachowickie”, 1983, nr 1.
 • Pawlina – Meducka M., Kultura Żydów województwa kieleckiego 1918 – 1939, Kielce 1993.
 • Pekentreger A., Od kolebki do zgonu, „Kalendarz Żydowski”, 1987 – 1988.
 • Penkalla A., Cmentarz żydowski, [w:] Żydzi ostrowieccy. Zarys dziejów, Ostrowiec Świętokrzyski 1996.
 • Penkalla A., Cmentarz żydowski w Przytyku, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1984, nr 1 – 2.
 • Penkalla A., Geneza cmentarza żydowskiego w Radomiu, „Kwartalnik Historii Żydów”, 2002, nr 3.
 • Penkalla A., „O biegu życia rabinów” guberni radomskiej w okresie Królestwa Polskiego, „Kieleckie Studia Historyczne”, 1999, nr 15.
 • Penkalla A., Problematyka konserwatorska cmentarzy żydowskich w Kieleckiem i Radomskiem, [w:] Cmentarze żydowskie, red. J. Worończak, Wrocław 1995.
 • Penkalla A., Zespół synagogalny w Ciepielowie (województwo radomskie), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1988, nr 1 – 2.
 • Penkalla A., Zespół synagogalny w Tarłowie (województwo tarnobrzeskie), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1989, nr 2.
 • Penkalla A., Z problematyki Żydów pińczowskich w okresie Królestwa Polskiego, „Pińczowskie Spotkania Historyczne”, 2002.
 • Penkalla A., Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992.
 • Piasecka R., Społeczeństwo powiatu jędrzejowskiego w latach 1918 – 1939, Kielce 2000.
 • Piątkowski S., Opoczno w okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1809 – 1864), [w:] Opoczno, red. M. Meducka, Kielce 2003.
 • Piątkowski S., Walka o dominację we władzach Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Radomiu (1918 – 1939), [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, Kraków 2000.
 • Piwowarski S., Z przeszłości Żarnowca w latach 1795 – 1918, [w:] Żarnowiec. Szkice z dziejów, red. W. Passowic, Kraków 1988.
 • Pomykalski H., Ciecieląg J., W czasach zaborów i niewoli, [w:] Proszowice. Zarys dziejów do 1939roku, red. F. Kiryk, Kraków 2000.
 • Prokopek M., Prokopek W., Tradycyjne budownictwo drzewne w Polsce. Budownictwo sakralne, cz. 1, Warszawa 1996.
 • Przeniosło M., Białobrzegi w latach I wojny światowej, [w:] Białobrzegi. Studia i szkice z dziejów miasta, red. R. Renz, Radom 1999.
 • Przeniosło M., Ruch „wywrotowy” w województwie kieleckim 1919 – 1926, Kielce 1996.
 • Przeniosło M., Żydzi w polskim ruchu komunistycznym 1918 – 1926 (na przykładzie województwa kieleckiego), „Rocznik Świętokrzyski”, 1995, nr 22.
 • Rajman J., Rozwój miasta do połowy XVII wieku, [w:] Częstochowa – Dzieje miasta i klasztoru Jasnogórskiego, red. F. Kiryk, Częstochowa 2002.
 • Rak J., Gmina wyznaniowa żydowska w Bodzentynie (1918 – 1939), [w:] Bodzentyn. Studia z dziejów miasta, Kielce 2005.
 • Renesansowa synagoga, red. B. Znojek, Pińczów 2003.
 • Renz R., Ludność i gospodarka w powiecie włoszczowskim w okresie międzywojennym, [w:] Z dziejów Włoszczowy i regionu włoszczowskiego, red. A. Massalski, B. Szabat, Kielce 1991.
 • Renz R., Ludność żydowska w Przytyku w okresie międzywojennym, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1998, nr 3 – 4.
 • Renz R., Polacy i Żydzi w małych miasteczkach województwa kieleckiego w okresie międzywojennym – wzajemne relacje, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, 1999, nr XXXIV.
 • Renz R., Położenie drobnomieszczaństwa żydowskiego województwa kieleckiego w okresie międzywojennym, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1991, nr 1.
 • Renz R., Społeczności małomiasteczkowe w województwie kieleckim 1918 – 1939, Kielce 1990.
 • Renz R., Życie codzienne w Bodzentynie w latach 1918 – 1939, [w:] Bodzentyn. Z dziejów miasta w XII – XX wieku, red. K. Bracha, Kielce 1998.
 • Renz R., Życie codzienne w miasteczkach województwa kieleckiego 1918 – 1939, Kielce 1994.
 • Renz R., Żydowska gmina wyznaniowa w Wolanowie w latach 1918 – 1939, „Wieś Radomska”, 1987, nr 5.
 • Renz R., Żydzi w Polsce Odrodzonej, [w:] Żydzie ostrowieccy. Zarys dziejów, Ostrowiec Świętokrzyski 1996.
 • Robaszyńska E., Pińczów i gmina do 1989 roku, [w:] Mozaika Powiatu Pińczowskiego, t. 1, Kielce 2006.
 • Rogala S., Chmielnik, miasta i gmina, Kielce 1998.
 • Rola H., Żarki i okolice w okresie walk narodowo – wyzwoleńczych (1795 – 1918), [w:] Szkice z dziejów Żarek, red. H. Rola, Katowice 1984.
 • Rosińska D., Żydowskie gminy wyznaniowe w Zawierciu (Kromołowie) i Żarkach, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1999, nr 2.
 • Rostalski J., Włoszczowa wczoraj i dziś, [w:] Z dziejów Włoszczowy i regionu włoszczowskiego, red. A. Massalski, B. Szabat, Kielce 1991.
 • Rosół A., Żydzi w handlu i rzemiośle na terenie miasta Częstochowy w latach 1918–1939, w: Żydzi w dziejach Częstochowy, red. Z. Jakubowski, Częstochowa 1991.
 • Rozmus D., Cmentarze żydowskie Ziemi Olkuskiej, Kraków 1999.
 • Rusin M., Początki i rozwój klucza sławkowskiego do lokacji miasta Sławkowa, „Rocznik Naukowo Dydaktyczny – Prace Historyczne”, 1989, nr 193.
 • Rymut K., Nazwy miast Polski, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańska 1980.
 • Rzemieniuk T.F., Udział Żydów w życiu społeczno – gospodarczym Bodzentyna w XIX w., [w:] Ludność żydowska w regionie świętokrzyskim. Materiały sesji naukowej w Starachowicach 17 październik 1987, red. Z. Guldon, Kielce 1989.
 • Sabor A., Sztetl. Śladami żydowskich miasteczek, Kraków 2005.
 • Saletra W., Żydzi wobec powstania listopadowego 1830 – 1831 – na przykładzie województwa krakowskiego i sandomierskiego, [w:] Z przeszłości Żydów polskich, red. J. Wijaczka, G. Miernik, Kraków 2005.
 • Sarna K., Czeladź. Zarys rozwoju miasta, Katowice 1977.
 • Sefer izkor Miechuw, Karsznica, we – Ksinz, Tel Aviv 1971.
 • Siewierz, Czeladź, Koziegłowy. Studia z dziejów Księstwa Siewierskiego, red. F. Kiryk, Katowice 1994.
 • Skrzypek J., Stosunki społeczno – ekonomiczne w latach 1918 – 1939, [w:] VII wieków Chęcin, red. Z. Guldon, Kielce 1976.
 • Słabińska E., Działalność kulturalno – oświatowa inteligencji prowincjonalnej w województwie kieleckim 91918 – 1939), „Studia Kieleckie”, 2004, nr 4.
 • Słabińska E., Inteligencja na prowincji kieleckiej w latach 1918 – 1939, Kielce 2004.
 • Sobalski F., Gospodarka m. Częstochowy w świetle protokółu pokontrolnego w 1937r., „Ziemia Częstochowska”, 1978, t VIII – IX.
 • Sobalski F., Szkice z historii gospodarczej województwa częstochowskiego, „Ziemia Częstochowska”, 1978, t. XII.
 • Starzyk M., Moje spojrzenie na dzieje Zawichostu, Zawichost 1994.
 • Stawiński P., Prasa żydowska w Częstochowie w okresie międzywojennym, [w:] Z dziejów Żydów w Częstochowie, red. M. Jakubowski, Częstochowa 2002.
 • Synagogi w województwie świętokrzyskim, Kielce 2000.
 • Szczygieł R., Dzieje miasta od połowy XVI do końca XVIII w., [w:] Zwoleń, dzieje miasta i ziemi, red. K. Myśliński, Lublin 1976.
 • Sznajderski A., Działoszyce 2000. Dzieje miasta i okolicy, Tychów 2002.
 • Sznajderski A., Pamiątki pamięci, Tychów 2003.
 • Sznurowa B., Budownictwo w żydowskich koloniach rolniczych w guberni radomskiej w połowie XIX w., „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1982, nr 1-2.
 • Sztumski J., Kulturotwórcza rola społeczności żydowskiej w Częstochowie, [w:] Żydzi w dziejach Częstochowy, Częstochowa 1991.
 • Szwajdo J., Między Wisłą a Pilicą. Dzieje podziałów administracyjnych w regionie kielecko – radomskim do 1975 roku, Kielce 2005.
 • Szwed R., Radni Częstochowy w latach międzywojennych (1918 – 1939), [w:] Społeczeństwo Częstochowy w latach 1918 – 1939, red. R. Szwed, W. Palus, Częstochowa 1997.
 • Szymański J., Iłża w okresie międzywojennym, “Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, 1979, t. XVI, z.3.
 • Ślęzak R., Dekanat włoszczowski (1867 – 1918), Kielce 2004.
 • Tambor J., Społeczeństwo żydowskie w Pińczowie, Pińczów 1998.
 • Termiński J., Nasza Czeladź w XIX w., Czleadź br. r. wyd.
 • Testyler J., Les Enfants de Sławkow, Paris 1992.
 • Tollet D., Le goupillon, le prétoire et la plume: Stéfan Żuchowski et l’accusation de crimes rutels en Pologne à la fin du XVII° siècle et au début du XVIII° siècle, [w:] Żydzi wśród chrześcijan w dobie szlacheckiej Rzeczypospolitej, red. W. Kowalski, J. Muszyńska, Kielce 1996.
 • Tomaszewski J., Niepodległa Rzeczpospolita, [w:] Najnowsze dzieje Żydów w Polsce, red. J. Tomaszewski, Warszawa 1993.
 • Tomaszewski J., Oświata wśród Żydów w Polsce, „Kalendarz Żydowski”, 1988 – 1989.
 • Urban W., Raków – szkic wstępny, [w:] Gmina Raków w publikacjach, opr. E. Durlik, M. Madej, Kielce 1999.
 • Urbański K., Główka J., Drobne zakłady przemysłowe i handlowe w Staropolskim Zagłębiu Przemysłowym, [w:] Społeczności małomiasteczkowe w regionie świętokrzyskim (XIX – XX w.), red. R. Kołodziejczyk, M. B. Markowski, Kielce 1999.
 • Urbański K., Gminy żydowskie duże w województwie kieleckim, Kielce 2003.
 • Urbański K., Gminy żydowskie małe w województwie kieleckim w okresie międzywojennym, Kielce 2006.
 • Urbański K., Kieleccy Żydzi, Kielce 1993.
 • Urbański K., Kino żydowskie w Kielcach w latach 1909-1939 na tle kinematografii krajowej, w: Kultura Żydów polskich XIX-XX wieku, pod red. M. Meduckiej, R. Renz, Kielce 1992.
 • Urbański K., Powstanie, rozwój i zagłada Gminy Żydowskiej w Modrzejowie, Kielce 1998.
 • Urbański K., Społeczność żydowska w Kielcach, Kielce 1989.
 • Urbański K., Blumenfeld R., Słownik historii kieleckich Żydów, Kielce 1995.
 • Urbański K., Społeczeństwo żydowskie w Kielcach w latach 1862 – 1939, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach”, t.15, Kraków 1990.
 • Urbański K., Zagłada Żydów w dystrykcie radomskim, Kraków 2004.
 • Urynowicz M., Żydzi w samorządzie miasta Kozienic w okresie międzywojennym 1919 – 1939, Warszawa 2003.
 • Warda K., Z dziejów księgarstwa sandomierskiego, „Notatnik Sandomierski”, 1993, nr 4.
 • Warzocha D., Przedwojenny Piotrków Trybunalski – żydowski ośrodek wydawniczo – drukarski, „Słowo Żydowskie”, 2001.
 • Wasita R., Migawki z polsko – izraelskiego spotkania na Kielecczyźnie, „Słowo Żydowskie”, 2000, nr 22.
 • Wiech S., Kontakty polsko-żydowskie w guberni kieleckiej w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX w., w: Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego, pod red. F. Kiryka, Przemyśl 1991.
 • Wiech S., Miasteczka guberni kieleckiej w latach 1870 – 1914. Zabudowa – rozwój - społeczeństwo, Kielce 1995.
 • Wiech S., Miasto w czasie niewoli narodowej, [w:] Białobrzegi. Studia i szkice z dziejów miasta, red. R. Renz, Radom 1999.
 • Wiech S., Osadnictwo Żydów w Jędrzejowie od 1914 r., „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, 1966, nr 3.
 • Wiech S., Rzemieślnicy małych miasteczek guberni kieleckiej 1870 – 1914, Kielce 1995.
 • Widgor G., Słownik biograficzny Żydów, Warszawa 1998.
 • Wijaczka J., Ostrowiec w końcu XVIII i początkach XIX wieku, [w:] 400 lat Ostrowca Świętokrzyskiego 1597 – 1997, Ostrowiec Świętokrzyski 1997.
 • Wijaczka J., Żydzi w Szydłowcu do końca do końca XVIII wieku, [w:] Żydzi Szydłowieccy, red. Wijaczka, Szydłowiec 1997.
 • Winiarczyk K., Cmentarze wąchockie, Wąchock 2004.
 • Wiśniewski J., Dekanat Iłżecki, Radom 1909 – 1911.
 • Wiśniewski J., Dekanat Kozienicki, Radom 1913.
 • Wiśniewski J., Dekanat Opatowski, Radom 1907.
 • Wiśniewski J., Dekanat Opoczyński, Radom 1913.
 • Wiśniewski J., Dekanat Radomski, Radom 1911.
 • Wiśniewski J., Diecezja częstochowska, Marjówka Opoczyńska 1936.
 • Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w jędrzejowskiem, Marjówka 1930.
 • Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów, miast i zabytków i pamiątek w powiecie włoszczowskim, br. m. wyd., 1932.
 • Wiśniewski R., Wyniki wyborów do rad miejskich Opatowa i Ostrowca Świętokrzyskiego w latach 1918 – 1939, [w:] Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne, red. K. Bracha, S. Wiech, Kielce 2000, t. 1.
 • Wiśniowski E., Prepozytura wiślicka do schyłku XVIII wieku, Lublin 1976.
 • Wołczyk A., Cmentarze Bodzentyna 1801 – 1980, Kielce 1983.
 • Wołczyk A., Mały, groźny Bodzentyn, Bodzentyn 1966.
 • Wójcik Z., Studia z dziejów rozpoznania bogactw mineralnych Regionu Świętokrzyskiego, Kielce 1997.
 • Wyględowski M., Zakrzewski A., Ochrona zdrowia w Częstochowie w XIX i XX wieku, Częstochowa 1995.
 • Wyrozumska B., Fragmenty najstarszej księgi miejskiej Olkusza, „Małopolskie Studia Historyczne”, 1959, t. 2, nr 1.
 • Wywiedzione z kamienia – cmentarz żydowski w Ożarowie, „Ożarów” 2004.
 • Zarębski M.A., Staszów naszych przodków, Staszów 1988.
 • Zarębski M.A., Staszów wczoraj i dziś, Staszów 1999.
 • Zarębski M. A., Życie i zagłada Żydów staszowskich, Staszów 1992.Zaremska H., Żydzi w średniowiecznej Europie Środkowej: w Czechach, Polsce i na Węgrzech, Poznań 2005.
 • Z dziejów społeczności żydowskiej w Pińczowie. Materiały sesji naukowej 26 II 2001 r., pod red. K. Słonina, A. Dziubiński, J. Opoka, Pińczowskie Spotkania Historyczne, z. 5, Pińczów 2002.
 • Z dziejów Włoszczowy i regionu włoszczowskiego. Materiały sesji naukowej z 15-16 XII 1989 r., pod red. A. Massalskiego, B. Szabat, Kielce 1991.
 • Z dziejów Ziemi Kieleckiej 1918 – 194, red. Weintraub, Warszawa 1970.
 • Z dziejów Żydów w Częstochowie, red. Z. Jakubowski, S. Podobiński, Częstochowa 2002.
 • Zieliński K., Stosunki polsko – żydowskie na ziemiach Królestwa Polskiego w czasie pierwszej wojny światowej, Lublin 2005.
 • Ziemia miechowska, opr. A. Staniek, Kraków 1969.
 • Ziółkowski J., Sosnowiec, drogi i czynniki rozwoju miasta przemysłowego, Katowice 1980.
 • Złotkowski D., Dzieje Spółki Akcyjnej Browaru w Częstochowi (dawniej K. Szweda), Częstochowa 2006.
 • Z polichromii przeszłości. Żydzi przedborscy, Włoszczowa 2001.
 • Zza drutów getta w Kielcach, red. J. Daniel, Kielce 2012.
 • Żydzi w dziejach Częstochowy, red. Z. Jakubowski, Częstochowa 1991.
 • Żydzi w Małopolsce, red. F. Kiryk, Przemyśl 1991.
 • Żydzi Szydłowieccy, red. J. Wijaczka, Szydłowiec 1997.
 • Żydzi w Zagłębiu. Żyli wśród nas, mieszkali i zginęli, red. J. Przemsza - Zieliński, Sosnowiec 1993.
 • Żydzi w Zagłębiu Dąbrowskim i okolicy, red. B. Ciepiela, Będzin 2004.

Powyższą Bibliografię opracowało Studenckie Koło Naukowe "Judaica" działające przy Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Piotr Krawczyk
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny "Świętokrzyski Sztetl"
ul. Wspólna 14, 26-020 Chmielnik
tel. kom.: 734-158-969
kontakt@swietokrzyskisztetl.pl

Synagoga czynna w godz. 9:00-17:00 (wtorek-niedziela)

Statystyki
Licznik odwiedzin:
2154121
Dzisiaj:
123
Gości on-line:
0
Twoje IP:
54.198.113.51
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - fsi
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij